bezpieczeństwo

Przeglądam Tagi

 
 

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych SEP

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych powinna określać

- ogólną charakterystykę techniczną;
- czynności związane

Zobacz cały post »

klasy ochronności urządzenia SEP

klasy ochronności urządzenia

klasa O – urządzenia posiadają

Zobacz cały post »

SEP napięcie bezpieczne

napięcie bezpieczne ~ UL – (robocze i dotyku) w zależności od warunków środowiskowych.

a) dla prądu przemiennego:
– 50 V – warunki środowiskowe 1 (pomieszczenia

Zobacz cały post »

skutki oddziaływania prądu przemiennego na człowieka

czacha

skutki oddziaływania prądu przemiennego na człowieka

ponad 25 mA – początek

Zobacz cały post »

Ochrona odgromowa budynków

grom

Ochrona budynków powinna przebiegać zgodnie z wymaganiami
zawartymi w następujących przepisach technicznych:

1 Polskie Normy:
PN/E-05

Zobacz cały post »

Środki ochrony indywidualnej

100

Przez środki ochrony indywidualnej rozumie się środki noszone bądź trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń. Powinny być

Zobacz cały post »

Konserwacja urządzeń BHP

Pracownik zatrudniony na stanowisku elektryka konserwatora powinien:

posiadać odpowiednie kwalifikacje udokumentowane odpowiednim

Zobacz cały post »

Pomiar rezystancji izolacji

013907656

Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych

Mierząc rezystancję izolacji sprawdzamy

Zobacz cały post »

ELEKTRYK NA BUDOWIE BHP

I. UWAGI OGÓLNE.
1.
Roboty elektryczne na budowie to prace związane z wykonawstwem tymczasowych sieci instalacji maszyn, prace na otwartym terenie oraz w budynkach w trakcie ich realizacji.
2.
Prace elektryczne może wykonywać pracownik, który

Zobacz cały post »