SEP napięcie bezpieczne

napięcie bezpieczne ~ UL – (robocze i dotyku) w zależności od warunków środowiskowych.

a) dla prądu przemiennego:
– 50 V – warunki środowiskowe 1 (pomieszczenia suche)
– 25 V – warunki środowiskowe 2 (pomieszczenia mokre i gorące)

b) dla prądu stałego:
– 120 V – warunki środowiskowe 1 (pomieszczenia suche)
– 60V – warunki środowiskowe 2 (pomieszczenia mokre i gorące)

Napięcie bezpieczne UL jest to największa bezpieczna wartość napięcia roboczego lub dotykowego, utrzymująca się długotrwale

Inne ciekawe wpisy:

  1. Ochrona odgromowa budynków Ochrona budynków powinna przebiegać zgodnie z wymaganiami zawartymi w następujących...
  2. skutki oddziaływania prądu przemiennego na człowieka skutki oddziaływania prądu przemiennego na człowieka ponad 25 mA –...
  3. Konserwacja urządzeń BHP Pracownik zatrudniony na stanowisku elektryka konserwatora powinien: posiadać odpowiednie kwalifikacje...
  4. Pomiar rezystancji izolacji Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe...
  5. Środki ochrony indywidualnej Przez środki ochrony indywidualnej rozumie się środki noszone bądź trzymane...

Przepraszamy - komentarze chwilowo wyłączone