klasy ochronności urządzenia SEP

klasy ochronności urządzenia

klasa O – urządzenia posiadają tylko ochronę podstawową (izolację roboczą);
klasa I – urządzenia posiadają izolację roboczą i zacisk do ochrony dodatkowej;
klasa II – urządzenia posiadają izolację; ochronną (podwójną lub wzmocnioną);
klasa III – urządzenia na napięcie nie przekraczające napięcia bezpiecznego UL.

Inne ciekawe wpisy:

  1. SEP napięcie bezpieczne napięcie bezpieczne ~ UL – (robocze i dotyku) w zależności...
  2. Pomiar rezystancji izolacji Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe...
  3. Ochrona odgromowa budynków Ochrona budynków powinna przebiegać zgodnie z wymaganiami zawartymi w następujących...
  4. skutki oddziaływania prądu przemiennego na człowieka skutki oddziaływania prądu przemiennego na człowieka ponad 25 mA –...
  5. Środki ochrony indywidualnej Przez środki ochrony indywidualnej rozumie się środki noszone bądź trzymane...

Przepraszamy - komentarze chwilowo wyłączone